Kansalaispuolue ajaa suomalaisten asioita

KANSALAISET, IHMISET KESKIÖÖN

Kansalaispuolueen lähtökohta hyvinvointialueilla on asettaa Ihmiset keskiöön. 
1. Sote-keskukset pitää olla kattavasti hyvinvointialueilla ja lääkäriin sekä sosiaalihuollon palveluihin pitää päästä nopeasti. Hammashuolto on tärkeä osa sote-keskusten toimintaa. 
2. Joka maakunnasta pitää löytyä kattava sairaala. Sairaala on hyvinvointialueen sydän. 
3. Edunvalvontaa pitää tehostaa ja byrokratiaa sekä hallinnossa olevia tehtäviä on karsittava. Alueiden rahoitus pitää perustua tarpeeseen, ei hallinnollisiin linjauksiin. 
4. Kiinteistö- ja talousosaamista tarvitaan. 10 miljoonaa neliömetriä kiinteistöjä ovat iso kustannuserä ja myös tärkeä työntekijöiden hyvinvoinnille.

VALTIOLLINEN JA TALOUDELLINEN ITSENÄISYYS ON PALAUTETTAVA EU:STA KANSALLISVALTIOILLE

 • Suomi maksaa EU:lle 900 miljoonaa euroa enemmän vuosittain kuin saa takaisin.
 • EU-maataloustukijärjestelmä tulisi kansallistaa ja päätöksenteko alueellistaa. Maatalouspolitiikassa kansallistaminen tarkoittaa paremmin kohdennettuja toimia, esim. tuotantoon sidottuja tukia, ja nopeaa reagointia eri syistä johtuviin kriiseihin.
 • Kansalaispuolue vastustaa EU:n integraatiokehitystä, joka johtaa liittovaltioon ja uusien euromaiden rajuun tukemiseen.

TASAPAINOINEN ALUEPOLITIIKKA

 • Kansalaispuolueen tavoitteena on maakuntien Suomi, jossa menestys perustuu koko maasta kumpuavaan osaamiseen, luonnonvaroihin, yritteliäisyyteen ja vahvaan elinkeinorakenteeseen.
 • Vastustamme keskittävää politiikkaa, joka uhkaa tyhjentää maaseudun koulutus- ja työpaikoista.
 • Pääkaupunkiseudulle rakennettavat uudet yli 60 000 asuntoa ja yli 100 000 opiskelupaikkaa ovat huonoa aluepolitiikkaa.
 • Verotuksen avulla on mahdollisuus operoida niin, että maaseutu pysyy asuttuna.
 • Vahva julkinen sektori on säilytettävä palvelujen tuottajana kuin myös työllistäjänä vahvemman valtionyhtiöpolitiikan kautta.

JÄRKEVÄ MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA

 • Oma rajavalvonta on paras tae sisäisen turvallisuuden palauttamiseksi, siksi Suomen rajoja on valvottava
 • Riittävät resurssit sisäisestä turvallisuudesta vastaaville viranomaisille, poliisille etunenässä.
 • Ulkomaalaislain tiukennukset kuten Norja, Tanska ja Itävalta.
 • Suomalainen sosiaaliturva tulee kuulua vain suomalaisille.

KOHTUULLINEN ELINTASO KUULUU KAIKILLE

 • Kotihoidontuki on tuplattava. Vanhemmilla pitää olla mahdollisuus valita sopivin hoitomuoto ja osa-aikaisen työskentelyn mahdollisuutta on lisättävä.
 • Pienimpien eläkkeiden tasoa on korotettava; erityisesti alle 800 ja 1000 euroa saavien eläkkeitä pitää korjata alle 1400 euroa kuukaudessa eläkettä saaviin asti. Eläketulovähennyksen kasvattamisen ohella eläkkeitä tulee nostaa. Varat on saatavissa maahanmuuton kustannuksia leikkaamalla, rajaamalla sosiaaliturva vain suomalaisille sekä eläkeläisten ostovoiman kasvun kautta talouden vireytymisenä.