You are currently viewing Käräjäoikeuden tuomio: Väyrysen torikokouksen päätökset mitättömiä – Väyrynen tehnyt oikeudettoman ilmoituksen PRH:lle
Käräjäoikeuden tuomio: Väyrysen torikokouksen päätökset mitättömiä - Väyrynen tehnyt oikeudettoman ilmoituksen PRH:lle

Käräjäoikeuden tuomio: Väyrysen torikokouksen päätökset mitättömiä – Väyrynen tehnyt oikeudettoman ilmoituksen PRH:lle

Helsingin käräjäoikeus on 8.11.2018 antanut tuomion Väyrysen Kansalaispuolueen nimissä pidetyksi väitetystä 3.3.2018 klo 11.30 alkaneesta kokouksesta. Väyrysen fanitapaamisen päätökset vahvistetaan mitättömiksi. Lisäksi tuomion perusteluissa todetaan, että Väyrynen on tehnyt oikeudettoman ilmoituksen patentti-ja rekisterihallitukselle nimenkirjoittajan vaihtamisesta.

Sabotoidakseen Kansalaispuolueen virallisen vuosikokouksen, järjesti Väyrynen 3.3.2018 klo 11.30 erillisen tapahtuman, josta saatujen tietojen perusteella Väyrynen olisi valittu vastaajan hallituksen jäseneksi. Kyseinen kokous oli Helsingin käräjäoikeuden mukaan kuitenkin täysin yksityisluonteinen tapaaminen vailla oikeudellista merkitystä.

Kilpeläinen, Kattelus ja Komsi olivat vastaajan hallituksen ainoita jäseniä. Heidät oli valittu hallitukseen ensimmäisen kerran 15.7.2017 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja uudelleen 3.3.2018 klo 16.15 alkaneessa puoluehallituksen koollekutsumassa kokouksessa. Tämä oli ainoa yhdistyksen hallituksen koolle kutsuma puoluekokous. Vain yhdistyksen hallitus voi kutsua vuosikokouksen laillisesti koolle.

Paavo Väyrynen oli ilman sitä koskevaa oikeutta tehnyt PRH:lle ilmoituksen vastaajayhdistyksen nimenkirjoittajan vaihtamisesta, ja pyytänyt itsensä rekisteröimistä vastaajan nimenkirjoittajaksi.

 -Ilman käräjäoikeuden täytäntöönpanokieltoa Paavo Väyrysen tekemä muutosilmoitus olisi tullut rekisteröidyksi, mikä suurella todennäköisyydellä olisi johtanut vastaajan toiminnassa merkittäviin ongelmiin, kun Väyrynen olisi alkanut esiintyä puolueen laillisena edustajana, kertoo puheenjohtaja Sami Kilpeläinen.

-Väyrysen toimet ovat raskauttavia ja epäilty rekisterimerkintärikos on saatettu Helsingin poliisilaitoksen tutkittavaksi. Tästä myös yritys on rangaistava, muistuttaa Kilpeläinen.

-Väyrysen toiminta on kuin Neuvostoliitosta, ”kiistä ja hyökkää vastasyytöksillä” ja hänen toimintansa on ollut Terijoen hallituksen tapaista. Tämä laiton konklaavi tuli nyt tiensä päähän, lataa varapuheenjohtaja Piia Kattelus.