KANSALAISPUOLUEEN TIEDOTE 19.6.2018, JULKAISUVAPAA HETI: Kansalaispuolueen puheenjohtajavalinnat astuivat voimaan

Helsingin käräjäoikeus on kumonnut Paavo Väyrysen hakemat Kansalaispuolueen yleisen kokouksen päätöksiä koskevat täytäntöönpanokiellot. Sami Kilpeläinen on puolueen puheenjohtajana, Piia Kattelus varapuheenjohtaja ja Tuula Komsi hallituksen jäsen. Paavo Väyrysellä ei ole asemaa puolueen hallinnossa. Lisäksi käräjäoikeus purki puolueen jäsenten ottamista ja erottamista koskevat täytäntöönpanokiellot. Näin puolueen vaalipäällikön ero tehtävistä astui voimaan. Vain Väyrysen itsensä erottaminen puolueesta on vielä täytäntöönpanon keskeytyksen alainen.

-Kansalaispuolue pääsee viimeinkin jatkamaan toimintaansa normaalisti ja aloittaa ehdokashankinnan tuleviin vaaleihin. Paavo Väyrysen henkilökohtaiset pelit eivät enää vaikuta puolueen toimintaan, jyrähtää Kilpeläinen.

Paavo Väyrynen on nostanut esillä olevan kanteen omaa poliittista uraansa pönkittääkseen ja mahdollisesti estääkseen hänen omaa toimintaansa Kansalaispuolueessa koskevan selvitystyön. Kannevaatimus on tehtiin puhtaasti arvailun varassa kokousten päätöksistä tietämättä ja toimeenpanokiellot langetettiin kiireellisesti Kansalaispuoluetta kuulematta.

-Hallitus vastaa puolueen toiminnasta ja se on ollut Väyrysen takia kolme kuukautta halvaantuneessa tilassa. Laillinen johto ei ole kyennyt päätösten takia valmistautumaan vaaleihin, laittamaan jäsenmaksuja maksuun eikä maksamaan laskuja, kuvailee varapuheenjohtaja Kattelus viime kuukausien kohtuutonta tilannetta.

Kansalaispuolueen 3.3.2018 vuosikokouksen päätökset ovat voimassa ja kokouksessa valittu uusi hallitus lähtee toimeenpanemaan näitä päätöksiä.

Käräjäoikeuden asettaman toimeenpanokiellon purkamisen myötä Seppo Hauta-ahon ja Paavo Väyrysen esiintyminen kansalaispuolueen puheenjohtajina näyttäytyy oudossa valossa, ja tämä toivottavasti vauhdittaa Helsingin Poliisilaitoksen toimintaa epäiltyjen väärinkäytösten selvittämisessä, toteavat Kilpeläinen ja Kattelus yhdessä.

”Väyrysen lainvastainen toiminta ja väärinkäytökset ovat kuormittaneet kohtuuttomasti suomalaisia viranomaisia. Viimeisimpänä laiton rekisteri-ilmoitus prh:lle.”

Väyrysen ilmoitukseen perustaa kansalaispuolueen eduskuntaryhmä, puolueen johto toteaa, että juridisesti puolue uskoo Väyrysen erottamisen yhdistyksestä saavan lainvoiman elokuussa, mikä estää hänen esiintymisensä puolueen nimissä jatkossa.