Ehdokkaat

Keski-Suomi

Timo Nissinen 
Hannele Neuvonen
Keijo Varis
Reima Kultalahti

Pirkanmaa

Tuula Komsi 
Lauri Huttunen
Terhi Järvinen
Iivu Asunta
Timo Lensu
Timo Rannelma
Matti Ylitalo

Savo-Karjala

Juhani Honkonen
Kari Hast
Antti Kumpulainen
Ville Kuivalainen
Arto Leskinen
Martyna Leskinen
Mika Piiroinen
Jukka Routa
Risto Simonen
Niilo Stranden
Matti Tiili
Juhani Väänänen

Sulje